top of page

גוף, מיינד, נשמה

היוגה שואפת לאחד בין הגוף למיינד ובין המיינד לנשמה. היא פועלת באמצעות אסאנות (תנוחות), ריכוז בחלקי גוף ספציפיים ופראניאמה (טכניקות נשימה).
 
הגוף
מצבו של הגוף משתפר באמצעות תרגול קבוע של אסאנות היוגה. ישנן אלפי תנוחות ביוגה, בסנסקריט הן נקראות: Kriyas (פעולות), Mudras (תנוחות ידיים) וBandhas- (נעילות). הקריות מתמקדות במאמץ לחתור לביצוע הנכון ביותר ומלוות בלימוד וחקירה על-מנת להזרים אנרגיה מעלה ומטה ולהיפך, לאורך כל עמוד השדרה. החשיבות בכך היא שיפור ויעילות של מערכת העצבים שהיא בעצם מערכת השליטה והבקרה של הגוף ואחראית להפעלתו. המודרות הן תנוחות או תנועות ידיים המחזיקות או מנתבות את האנרגיה לאיזורים שונים בגוף ובתודעה. זרם אנרגטי עצום קיים בקצות האצבעות שלנו מכיוון שנמצאים שם תאי חישה רבים, קצוות של עצבים. גירוי מכוון של קצוות אלו ישפיע באופן ישיר על האיברים השונים בגוף – על הרגעתם, המרצתם ואיזונם. הבאנדות הן נעילות אנרגטיות המתבצעות על-ידי התכווננות ותשומת לב לכיווץ של שרירים מסויימים. ישנן שלוש באנדות: מולה באנדה – מיקומה בבסיס מערכת העצבים והנעילה מתבצעת על-ידי השרירים הטבעתיים; אודיאנה באנדה – ממוקמת באיזור הבטן התחתונה וג'לאנדהארה באנדה – ממוקמת באיזור הגרון ומתבצעת על-ידי הורדת הסנטר לחזה ומשיכתו לאחור.

 

המיינד   

יוגה מתמקדת בתודעה על-ידי כך שהיא מלמדת אותך להתרכז בחלקים מסויימים בגוף. כך למשל יכול המורה להנחות אותך לרכז את תשומת הלב לאיזור עמוד השדרה, להשתרשות של כפות הרגליים אל תוך הרצפה בתנוחת עמידה או לשחרור השרירים בתנוחת ההרפיה (Savasana – תנוחת הגוויה). מודעות להנחיות מסוג זה מחזקת את הקשר בין המיינד לגוף הפיזי ומסיטה את שאר המחשבות הצידה. הרעיון הוא לא להילחם בשום מחשבה אלא לאפשר להן לחלוף בזמן שהמורה מכוון אותך להתרכז בהפעלה או הרפיה של השרירים בגוף. חיבור נכון בין המיינד לגוף ינחיל בתוכנו שלווה ורוגע.

 

הנשמה (נפש/רוח)

השחרור הפנימי ביותר של הנפש מתרחש על-פי היוגה, כאשר מתרגלים באמצעות נשימה מבוקרת. השליטה בנשימה משמשת כאמצעי לאחד בין השלושה: גוף, מיינד ונפש. טכניקות הנשימה ביוגה נקראות פראניאמה (Pranayama); משמעות המילה פראנה היא אנרגיית החיים או כוח החיים; משמעות המילה יאמה היא אתיקה חברתית. האמונה הרווחת ביוגה היא שהפראניאמה שולטת בזרימת האנרגיה בגוף. נשימה מבוקרת במהלך התרגול מסייעת להתמקד בשרירים שעובדים ובנוסף, בתנוחת הSavasana- (תנוחת "הגוויה" או ההרפיה) היא מאטה את קצב הלב, משקיטה את התודעה ומובילה לרגיעה פנימית מוחלטת.

bottom of page