top of page

עקרונות מרכזיים בפילאטיס

 

מטרתו העיקרית של התרגול על-פי ג'וזף פילאטיס הוא השגת הרמוניה מנטאלית ופיסית ותיקון של כל חולשה וחוסר איזון בגוף. תרגול בשיטת הפילאטיס גורם למתאמנים להיות מודעים לגופם ולהביא את השכל והגוף לתפקוד דינאמי אחיד. בבסיס תרגול השיטה עומדים שישה עקרונות מרכזיים:

 

נשימה - "מעל לכל ... למד לנשום נכון" (ג'וזף פילאטיס).

בשיטת הפילאטיס הנשימה הינה מרכיב בלתי נפרד מהתרגיל עצמו, נשימה נכונה מזרימה חמצן למערכת הדם וממריצה אותו, היא מאפשרת שליטה וזרימה בתנועה וביצוע תנועות ביתר קלות. שאיפה מלאה דרך האף ונשיפה מלאה דרך הפה, מוציאות את האוויר המלוכלך והגזים הרעילים מהריאות וממלאות את הגוף באוויר נקי, הנותן אנרגיה וחיוניות.

 

ריכוז - ריכוז הוא המפתח לחיבור המחשבה לגוף. בכל שלב של התרגיל מתבצע דיאלוג פנימי עם הגוף: להרגיש, להבין ולייעל את התנועה. לאורך כל תרגיל במהלך שיעור פילאטיס יש להיות מודעים לתבנית הנשימה ולשרירים המיועדים להפעלה, יש לשים לב לכל תנועה שמתבצעת ולתגובת השרירים אליה ויש להתרכז בשמירה על מנח נכון של הגוף ועל ייצובו.

 

שליטה - הרעיון של שליטה על הגוף ושליטה של המוח על הגוף, חותר לביצוע תנועות מדויקות ומאורגנות יותר. שליטה טובה משמעה טעויות מעטות וקטנות, מנח מדויק, קואורדינציה ואיזון טובים יותר, ויכולת לחזור על התרגיל בהצלחה מספר רב של פעמים בפחות מאמץ ומתח שרירי. השליטה מונעת נזקים בגוף ומשיגה חיוניות.

 

מרכז - המרכז שלנו הוא המקור לכל תנועה. מרכז כוח הגוף מתקשר לליבה ולשרירי הליבה, דהיינו חגורה הנוצרת מהבטן והגב בין הצלעות לאגן וכן שרירי רצפת האגן מלמטה תוך עבודה משותפת של כל האלמנטים. כל תנועה של יד או רגל מתבצעת בזרימה החוצה מתוך מרכז חזק ויציב. "מרכז" יכול גם להתפרש כתחושת איזון פנימי או אנרגיה נצחית ממנה נובעת התנועה.

 

דיוק - השאיפה לדיוק מקסימאלי של כל תנועה היא חלק בלתי-נפרד משיטת הפילאטיס. דיוק מעלה את רמת הביצוע של התרגיל לרמות אינסופיות. חוסר דיוק עלול לאבד את ערכה של התנועה, לכל תנועה יש מטרה, לכן כל הוראה שניתנת לגוף היא חשובה.

 

זרימה - זרימה היא איכות חיונית שיש לשאוף אליה עם ביצוע כל תנועה. זרימה מצריכה הבנה מעמיקה של התנועה ומערבת דיוק ותזמון נכון להפעלת השרירים. כאשר מתפתחת מיומנות תנועתית, כתוצאה מאימון מתמשך, התנועה הופכת לטבעית, מתמשכת וזורמת.

 
 
bottom of page