top of page

תקנון הסטודיו

ברוכ/ה הבא/ה לסטודיו גאלופ, בית ליוגה, מדיטציה ופילאטיס!

צוות הסטודיו מברך אותך על החלטתך לאמץ אורח חיים פעיל ובריא!

 

בכדי לתת לך את השירות הטוב ביותר בצורה מאורגנת ושקופה אנו מציגים בפניך את כללי הפעילות בסטודיו:


1- כמתאמן בסטודיו הנך מצהיר כי אין מניעה רפואית, גופנית ו/או נפשית המונעת ממך ביצוע פעילות גופנית בכלל ויוגה, מדיטציה ופילאטיס בפרט.

כל מתאמן בסטודיו מחויב למלא הצהרת בריאות ולעדכן את ההנהלה בכל שינוי במצבו הבריאותי.

 

2- הרשמה וכניסה לשיעורים תתאפשר רק למי שיש ברשותו מנוי בתוקף עם יתרת אימונים חיובית. המנוי בסטודיו הינו אישי ובלתי ניתן להעברו.

 

3- הרישום לשיעורים על בסיס מקום פנוי יתבצע בעזרת אפליקציה ייעודית. ההרשמה פתוחה שבועיים קדימה.  ניתן להירשם למספר שיעורים שבועיים מראש על פי המנוי הנרכש וניתן לשנות או לבטל עצמאית. מומלץ להירשם באופן קבוע לשיעורים.

 

4- שמירת מקום בשיעור באמצעות האפליקציה ואי הגעה אליו פוגעת במנויים אחרים, לכן במידה ונרשמתם לשיעור ואינכם יכולים להגיע אליו, יש לבטל את ההשתתפות בשיעור עד 6 שעות לפני שיעור ערב ו-12 לפני שיעור בוקר.  ביטול בזמן יאפשר לך להשלים בשיעורים האחרים במערכת על פי מקום פנוי. ביטול השיעור לאחר הטווח הזה יאפשר לתלמידים אחרים ליהנות מהשיעור, במקרה הזה יחוייב הלקוח על השיעור. תלמיד אשר לא ביטל בזמן ולא לאחר הטווח המותר, תיחסם עבורו האפשרות לשריין מקום מראש בשיעורים בשבוע שלאחר מכן.

 

5- התלמיד יחויב כל ראשון לחודש. במידה וההרשמה נעשתה במהלך החודש, הלקוח יחויב באופן יחסי  לימים שנותרו בחודש ובראשון לחודש שמייד אחרי יחויב כרגיל על חודש ימים.

 

6- ביטול מנוי יעשה בהודעה של 30 יום מראש. ביטול המנוי יכנס לתוקף 30 יום מיום הודעת הביטול להנהלת הסטודיו באמצעות הודעה בכתב. במידה ובקשת הביטול הוגשה במהלך החודש תחשב הודעת הביטול ממועד קבלתה והלקוח יחויב בחלק היחסי של החודש. משך טיפול בבקשת ביטול מנוי 7 ימי עסקים.

 

7- לא יתקבל החזר כספי על תקופת מנוי שלא נוצלה.

 

8- הקפאת מנוי תתאפשר למקסימום של 14 יום בשנה, לאחר חתימה על טופס הקפאה בקבלת הסטודיו. לא תתקבלנה בקשות הקפאה רטרואקטיביות.

במקרה של עניין רפואי כלשהו ובמתן אישור מרופא על כך, ניתן יהיה להקפיא מנוי על פי שיקול הדעת של הנהלת הסטודיו. כנ"ל במקרה של לידה.

9- מינימום מתאמנים/ות בשיעור לצורך קיומו – 4 מתאמנים/ות.


10- הכניסה לשיעורים תבוצע 5 דקות טרם תחילת השיעור- לא תתאפשר כניסת מאחרים. 

11- הנהלת הסטודיו שומרת לעצמה את הזכות לשנות את שעות הפעילות בסטודיו, את השיעורים והמדריכים מעת לעת ללא הודעה מוקדמת למנויים.

12- הנהלת הסטודיו שומרת לעצמה את הזכות להפסיק פעולתו של מנוי מכל סיבה שהיא, במקרה זה יזוכה המנוי בהחזר כספי ליתרת תקופת המנוי.

13- המנוי/ה מאשרת לשלוח לה SMS ומסרים אלקטרוני מעת לעת.

 

14- בעת השהייה בסטודיו, המנוי/ה מתחייב/ת לשמור על הוראות המדריכים במקום, על הציוד ועל תקנון הסטודיו.

 

15- אין הנהלת הסטודיו אחראית על אובדן, נזק, או גניבת חפצים אישיים ו/או כל רכוש אחר של המנוי/ה בשטח הסטודיו. החפצים האישיים הינם באחריות המנוי/ה בלבד. הימנעו מהשארת חפצים יקרי ערך בסטודיו.

 

16- השימוש בטלפונים ניידים במהלך השיעורים אסור בהחלט. יש להעביר למצב שקט את הטלפון הנייד טרם תחילת כל שיעור.

 

17- הסטודיו רשאי לערוך שינויים ועדכונים בתקנון בכל עת.

18- הצטרפותו של כל מתאמן בסטודיו מהווה את הסכמתו לנאמר בתקנון זה.


התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור בתקנון מיועד לנשים וגברים כאחד.

אני מאשר/ת שקראתי את התקנון, הבנתי את האמור בו ואני מתחייב/ת לקיים את הוראותיו

bottom of page